Ústřední rozcestník seriálu Ester Krejčí

O seriálu Ester Krejčí

Každý je odlišný, bez ohledu na pohlaví. Ester Krejčí a její spolužáci spolu vycházeli, aniž to museli skrývat.
„[...] krásné aspekty života, přírody, společnosti, osamění, lidské psychiky a veřejné dopravy, které dávají člověku psychickou sílu a smysl i v prostředí tak sterilním, jako je školní třída.“ (z předmluvy knižního vydání)

O seriálu

V seriálu Ester Krejčí můžete poznat skupinu spolužáků v Eichlerské dopravně demokratické republice (EDDR), malém středoevropském městském státě mimo Evropskou unii. Tématem seriálu je školní život „odlišného“ studenta, doplněný o psychologickou rovinu a pečlivě vykreslené odlišné politické, kulturní a jazykové prostředí. (...)

(číst víc)

O dodatcích

Dodatky k seriálu Ester Krejčí, které objasňují kulturní, historické a politické pozadí epizod a reálie Eichlerské dopravně demokratické republiky (EDDR). (...)

(číst víc)

Klíčová slova: veřejná do­prava, gymná­zium, gender, genderová lin­gvisti­ka, přá­tel­ství, Asper­gerův syn­drom, post­moderna, spo­leč­nost, krása, scénáře.

Může zaujmout běžného čtenáře

 • individuality spolužáků a jejich vztahy (každý je jiný)
 • Ester Krejčí (inteligentní, introvertní, pesimistická)
 • dopravní demokracie (doprava bez soukromých vozidel)
 • Horká brambora (upoutávky na bulvárně naučný školní časopis)
 • ilustrace a obálka
 • hudba: Ke každé epizodě je na konci scénáře navržena známá píseň k jejím závěrečným titulkům. Tuto píseň si musíte pustit sami, ale v dnešní „době internetu“ to není problém.
 • „Strana přátel elfů“ (v epizodě Vánoční agitace a dodatku K)

Nenazývejte prosím obyvatele EDDR rasou a jejich zemi světem! Vám by se také nelíbilo, kdyby někdo mluvil o „rase Čechů a světě České republiky“.

Může zaujmout intelektuálně zaměřeného čtenáře

 • odhalování genderových stereotypů (zejména v jazyce)
 • intelektuálně náročnější čtení
 • témata 2. série (např. vzpomínkový optimismus, Aspergerův syndrom, oplzlé zírání, reklama, schizofrenie, mladí intelektuálové, rozchod, životní milníky)
 • naznačené souvislosti (Velké množství souvislostí či dalších témat k prozkoumání je jen naznačeno, např. deprivanti či sociální anomie. Podrobnosti k těmto tématům je možno dohledat v odkazované literatuře či na Wikipedii.)
 • eichlerská čeština (Postavy mluví jazykovou větví češtiny, ve které je gramatický rod oddělen od pohlaví — s poměrně malým dopadem na srozumitelnost. Některé její vlastnosti lze interpretovat jako antitezi k dílu Jany Valdrové.)
 • dodatky (detailně vykreslená kultura, politika a historie)
 • inteligentní humor Ester Krejčí
 • poznámky pod čarou
PROHLÉDNOUT SI UKÁZKY
PŘEČÍST SI RECENZI
KOUPIT/PŮJČIT SI KNIHY

Další výhody

Nevýhody