Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


errata_svazku_serialu_ester_krejci

Errata svazků seriálu Ester Krejčí

  1. Zjistěte číslo stránky, kde se chyba vyskytuje.
  2. Zkontrolujte níže, zda daná chyba ještě nebyla nahlášena.
  3. Zkontrolujte níže v oddílu „Falešná hlášení“, zda nebylo stejné hlášení již zamítnuto.
  4. Pokud jde o hlášení gramatické nebo pravopisné chyby, přečtěte si kapitolu E.2 v dodatku E na stránkách 365 a 366, pokud jste ji ještě nečetli.
  5. Napište hlášení chyby e-mailem Singularis.
  6. Počkejte na odpověď. (Měla by přijít do 30 dnů.)

Děkuji za vaše hlášení. ^_^

1. a 2. série (str. 1 až 312)

Strana 6: chybí čárka v druhém odstavci: „které dávají člověku psychickou sílu a smysl i v prostředí tak sterilním jako je školní třída“ (má být „sterilním, jako“).

Strana 16: gramatická chyba v třídě v horní části stránky: „To je vše, co jsme měli projednat.“ (má být „měly“)

Strana 23: dvakrát gramatická chyba v třídě v 1. osobě plurálu: „Byli jsme na houbách“ (má být „byly“) a „Pak jsme se zastavili“ (má být „zastavily“).

Strana 34: chybí jméno autora (v seznamu zdrojů je správně): Místo „Zelená je tráva“ má být „František Ringo Čech: Zelená je tráva“.

Strana 41: gramatická chyba v třídě v 1. osobě plurálu zhruba uprostřed stránky: „To je patrně příčina, že někteří z nás musejí nosit brýle“; má být „některé“.

Překlep dole na téže stránce: „Naposledy dnes ráno, když jsem jí popisovala trávící soustavu přežvýkavců.“ Má být „trávicí“.

Strana 46: chybný tvar v horní části stránky: „trávící soustavu přežvýkavců“; má být „trávicí“.

Strana 66: chybí čárka, má být: „chtěla bych navštívit nějakou zemi, kde chudí umírají hladem a žízní, a nabídnout jim pomoc.“

Strana 74: gramatická chyba v horní části stránky: „a sledují situaci s ní“; má být „a sleduje situaci s ní“.

Strana 75: gramatická chyba v horní části stránky: „Rodiče a děti se sejdou u stromečku¹, jsou na sebe hodní a dávají si dárky.“ Má být „Rodiče a děti se sejdou u stromečku¹, jsou na sebe hodné a dávají si dárky.“

Strana 76: chybné umístění odkazu na poznámku pod čarou: „počtu sebevražd²?“ Má být „počtu sebevražd?²“

Strana 81: chyba v horní části stránky: „obrazec vzniklý z tráví-“ a na dalším řádku „cích šťav“; má být „trávi-“ a „cích“.

Strana 86: gramatická chyba v replice Evy Zlomilové ve spodní části stránky: „Tak jsme mohli koupit mraženého.“ (Má být „mohly“.)

Strana 91: gramatická chyba v 1. osobě plurálu zhruba uprostřed stránky: „v chemii jsme se učili“ (má být „učily“).

Strana 103: chybný čas v druhém odstavci shrnutí: „která si více cení Mojí vinné révy“ (má být „cenila“).

Strana 109: chybí konce řádků v básni; má být „Slunce barvy příjemně hřejí,/mírný vánek líbezně chladí,/moní ptáci vábně pějí,/všechna příroda tu k sobě ladí,“ kde značka / značí konec řádku.

Strana 115: překlep ve spodní části stránky: „Co může taková vyžle jako vy nabídnout“ (má být „takové“).

Strana 125: gramatické chyby v 1. osobě plurálu v horní části stránky: „Nepochybně si každý z nás ověřuje, že o tomto tajném místě ví jen on.“ (Má být „každá“ a „ona“.)

Strana 130: gramatická chyba v 1. osobě plurálu v poznámce pod čarou: „ve kterém jsme je četli“ (má být „četli/y“).

Strana 135: chybí čárka zhruba uprostřed stránky: „Fakulta sociálních věd produkuje několikanásobně víc absolventů než je“ (má být „absolventů, než“).

Strana 141: gramatická chyba v 1. osobě plurálu v horní části stránky: „Ale měli bychom tam jít“ (má být „měly“).

Strana 142: chyba v mluvnické třídě v horní části stránky: „připadali by vám divní“ (má být „připadaly by vám divné“).

Strana 152: překlep v dolní části stránky: „Pečuje tam o koně, krávy a jiné zvířata“ (má být „jiná“).

Strana 153: gramatická chyba v 1. osobě plurálu ve střední části stránky: „Když jsme ještě chodili spolu do školy, byli spolužáci lepší“ (má být „chodily“).

Strana 158: gramatická chyba v 1. osobě plurálu v horní části stránky: „že bychom zašly“ (má být „zašli“) a dále ve střední části stránky: „Snažím se najít něco, co děláme obě a mohly bychom to dělat společně“ (má být „oba a mohli“).

Strana 165: chybí tečka v úvodu obrazu „Milion bilionů“: „U ní stojí Moje vinná réva Přijde k nim Jana Zlomilová“ (má být „réva. Přijde“).

O osm replik níž chybí čárka: „Nikita Král se chová jako by byl na světě sám“ (má být „chová, jako“).

Strana 172: gramatická chyba v 1. osobě plurálu ve střední části stránky: „a jsme tu proto, abychom se učili“ (má být učily).

Strana 174: chyba v přechodu na jiné zájmeno v obrazu 13.4: „V jejích hodinách studenti nemuseli“ (má být „V hodinách Dobromily Hodné“).

Strana 175: chybné slovo v poznámce pod čarou č. 5: „zúčastní pohřbu své matky“ (má být „dády“).

Strana 178: překlep v replice Ester Krejčí ve spodní části stránky: „vás pochválit, že jste se zvládl držet jednoho tématu namísto impulzivního tématického těkání.“ Má být „tematického“ („tématu“ je správně).

Strana 182: překlep ve střední části stránky (ve výroku Mojí vinné révy): „Ale já bych chtěla, abychom si ještě dál vyprávěli.“ (má být „vyprávěly“)

Překlep ve spodní části stránky (ve výroku Ester Krejčí): „a tak odešli, prostě proto, že mohly“ (má být odešly).

Strana 188: chybný název v horní části stránky: „Sraz je ve 13 hodin na Gondolinské“ (má být „Kamnomlýnské“).

Strana 190: chyba ve výroku Ester Krejčí ve spodní části stránky: „Vymknuta z kloubů doba šílí. Shakespeare.“ (Má být „William Shakespeare“, protože označení samostatným příjmením je v eichlerštině tabuizované.)

Strana 195: překlep v poznámce pod čarou: „Již od roku 2012 ale byla legalizováno lepší řešení“; má být „bylo“.

Strana 280: drobná logická chyba na začátku kapitoly 20.5: „nad ní se v dálce převalují husté černé mraky“ (má být „tmavě šedé“, aby mohly později zčernat).

Strana 290: překlep vpravo dole: „fiktivní postavy inspirovaná A. A. Milnem“; má být „inspirované“.

Strana 292: ve všech bibliografických citacích svazků Harryho Pottera (v horní části stránky) je systematicky zdvojená tečka za označením autora: „ROWLING, J. K..“ (má tam být jen jednoduchá tečka).

Strana 292: v bibliografické citaci knihy „Jsem tranďák“ je tečka navíc: „Jsem tranďák!. Praha:“ (má být „Jsem tranďák! Praha:“).

Strana 293: v bibliografické citaci knihy „Netvoři a kritikové“ je tečka navíc: „TOLKIEN, J. R. R.. Netvoři a kritikové a jiné eseje“ (má být „R.“).

Strana 295: v bibliografické citaci písně „Tulkoon joulu“ je překlep v názvu alba: „Tulkoon joulu. In: Tolkoon joulu [zvukový záznam]“ (má být „Tulkoon“).

Strana 296: čárka navíc a gramatická chyba v pátém řádku tabulky: „jsou označeny návrhy písní či skladeb, hudebně i tématicky vhodných k závěrečným titulkům dané epizody“; má být „skladeb hudebně“ a „tematicky“.

Strana 296: nesprávné upřesnění v šestém řádku tabulky: „odkazy do seznamu pramenů (dodatku B).“ Má být pouze: „odkazy do seznamu pramenů.“

Dodatky (str. 313 až 512)

Strana 323: chybný název ročníku v kapitole A.7: „V tercii Nikola Cizí prozradil“ (má být „V sextě“).

Strana 333: ve všech bibliografických citacích svazků Harryho Pottera (ve spodní části stránky) je systematicky zdvojená tečka za označením autora: „ROWLING, J. K..“ (má tam být jen jednoduchá tečka).

Strana 334: v bibliografické citaci knihy „Jsem tranďák“ je tečka navíc: „Jsem tranďák!. Praha:“ (má být „Jsem tranďák! Praha:“).

Strana 336: v bibliografické citaci knihy „Netvoři a kritikové“ je tečka navíc: „TOLKIEN, J. R. R.. Netvoři a kritikové a jiné eseje“ (má být „R.“).

Strana 338: v bibliografické citaci písně „Tulkoon joulu“ je překlep v názvu alba: „Tulkoon joulu. In: Tolkoon joulu [zvukový záznam]“ (má být „Tulkoon“).

Strana 346: přebytečná čárka ve spodní části stránky: „zastavení na zastávkách, označených v jízdním řádu jako zastávky na objednávku“ (má být „zastávkách označených“).

Strana 347: chyba v mluvnické shodě ve druhém odstavci: „automobilu, není však možné ji řídit — bude tažena státním tahačem“ (má být „ho“ a „tažen“).

Strana 348: chybná pozice odkazu na poznámku pod čarou ve střední části stránky: „na kterých samy nesedí6, s výjimkou sklápěcích sedadel“ (má být „nesedí,6 s“).

Strana 352: chybný tvar v odstavci „Slepecká hůl“: „(slepeckou) holí či označeným vodícím psem“ (má být „vodicím“).

Strana 355: překlep zhruba uprostřed stránky: „doplněné mezinárodní poznávací značkou „EDDR““; má být „EDR“.

Strana 356: chybná pozice odkazu na poznámku pod čarou ve spodní části stránky: „Je doporučeno na něj nevstupovat před příjezdem vozidla22, protože“ (má být „vozidla,22 protože“).

Strana 359: překlep u linky č. 30: „a dále míři mnoho kilometrů“; má být „míří“.

Strana 360: chybná mluvnická třída u linek č. 50 a 51: „(ti by totiž museli projít dvojí celní kontrolou)“, má být „ty“ a „musely“.

Strany 363 a 364: překlep v názvu zastávky linek 36 a 46: „Stephensova“; má být „Stephensonova“.

Strana 366: chybí výjimka v poznámce pod čarou: „v eichlerštině neoznačují živočichy.“ má být „v eichlerštině neoznačují živočichy, až na výjimky (např. slovo „idol“).“

Strana 367: nepřesné použití termínu v horní části stránky: „Do skupiny „jednotlivých nepříznakových substantiv“ patří“ a v poznámce pod čarou č. 4: „Ale vévoda je jednotlivé nepříznakové substantivum.“ Má být „bezpříznakových“, resp. „bezpříznakové“.

Strana 367: překlep v záhlaví tabulky ve střední části stránky: „NEŽIVÁ VÉC“; má být „věc“.

Strana 381: chyba v horní části stránky: „rodin si tykají“ i rodiče s dětmi a sourozenci„; má být „vykají“.

Strana 382: Překlep v poznámce pod čarou: „s celým regionem své působností“; má být „působnosti“.

Strana 385: Chybí čárka v horní části sekce F.3: „poznal by, jak se lidé ve skutečnosti mají a nezažil by žádného“; má být „mají, a“.

Strana 387: Logická chyba v prvním odstavci: „Řeka tekla od jihozápadu k severovýchodu, a tak se dal na severozápad.“ Má být „Řeka tekla od jihovýchodu na severozápad, a tak se vydal po proudu.“

Překlep v sekci F.7: „podal ji ruku a vytáhl ji zpět“ (má být „jí“, druhé „ji“ je již v pořádku).

Strana 389: Chyba v předposledním odstavci sekce F.12: „Jednoho lupiče pronásledovali“ (má být „pronásledovaly“, protože třídu řídí slovo „skupina“ a jde o označení více osob.)

Strana 390: Chyba v posledním odstavci sekce F.14: „Ostatní to však viděly a od té doby mu alespoň ti odvážnější říkali Temný pán z Modrohradu“ (má být „ty odvážnější říkaly“).

Strana 396: Chyba v kapitole „Barbora Janů“ pod nadpisem „Obvyklý vzhled“: „Kňour má kulatý obličej“; má být „Barbora Janů“.

Strana 397: Chyba v druhém odstavci od konce: „Astry se přiznala, že své sestře popisovala trávící soustavu přežvýkavců.“ Má být „trávicí“.

Strana 398: Chyba v prvním odstravci „vybraných výskytů“: „V Triangulaci Astry se zabývá lidským okem a trávící soustavou přežvýkavců.“ Má být „trávicí“.

Strana 403: Faktická chyba na konci odstavce, zhruba uprostřed stránky: „Školné jí zaplatili rodiče.“ Má být „Ubytování na koleji“, školné v České republice zahraniční studenti studující v češtině neplatili.

Strana 404: Chyba ve shodě přísudku s vícenásobným podmětem v poslední větě odstavce, zhruba uprostřed stránky: „Moje vinná réva a plánovali uzavřít partnerství.“ Má být „plánovaly“.

Strana 410: Chybějící odkaz na zdroj; za název knihy „Jsem tranďák!“ v prvním odstavci je třeba doplnit odkaz na poznámku pod čarou „19a“ a pod čáru pod textem stránky: “19a [Jsem tranďák]„.

Strana 416: překlep na konci odstavce, zhruba uprostřed stránky: „reformy prezidenta Eichlera ji ale nevadily.“ Má být „jí“.

Strana 418: překlep v záznamu „2. září 1973“: „Zemřel J. R. R. Tolkien, autor Pána Prstenů“; má být „Pána prstenů“.

Strana 419: překlep v záznamu „1. května 1995“: „Dostavěn dům Domů. Prezident Eichler se do něj nastěhoval se svoji dádou“; má být „svojí“.

Strana 426: faktická chyba a překlep v posledním odstavci kapitoly „Krajina a podnebí“: „uhýbá na východ, obkrouží Soumračné hory, přes Koš se vrátí na západ a od bývalé Automobilní Osady zamíří kousek na sever a dál na severovýchod, kde se břehy snižují, a pravý běh u ústí Černohorského průsmyku dokonce přechází v močál“; mají být „dál na severozápad“ a “břeh„.

Strana 428: překlep na prvním řádku kapitoly „Démonice: restaurace U Lesního elfa“: „U Lesního elfa, tématická restaurace“; má být „tematická“.

Strana 437: Překlep v horní části stránky: „ideálně postojově zabarevený“; má být „zabarvený“.

Překlep na začátku řádku, zhruba uprostřed stránky: „plati, kontakt s cizinci“; má být „pleti“.

Strana 438: překlep na třetím řádku posledního odstavce: „vedle sebe před sezdávájící“; má být „sezdávající“.

Strana 455: překlep v 3. řádku 1. odstavce kapitoly „Trestní řád a vězeňství“: „vyřeštit domluvou na místě“; má být „vyřešit“.

Strana 463: nejednoznačná větná skladba v popisu velkého státního znaku zhruba uprostřed stránky: „je tvořen francouzským štítem, rozčtvrceným výstražným křížem“; má být „který je rozčtvrcený“.

Strana 467: překlep na předposledním řádku nad poznámkami pod čarou: „otevřeli tématickou restauraci v Démonicích“; má být „tematickou“.

Strana 469: gramatická chyba na konci odstavce o ENS (Eichlerské národní straně): „spíše jen řeční, protože je ostatní nemají rádi a nic jiného jim nedovolí“; má být „rády“.

Strana 492: překlep v hesle angyklos: „Později se staly se uniformou“; má být „Později se staly uniformou“.

Strana 493: shodné chyby v heslech Autona Plechovka („kovovou karosérií“) a Autona 100 („s karosérií z plastu“), v obou případech má být „karoserií“.

Strana 494: chyba v hesle EDS; číslo stránky 395 je třeba přesunout k heslu Eichlerská dopravní strana na stranu 507.

Strana 495: chyba v hesle Eichlerská dopravní strana: „viz EDS, viz Eichlerská dopravní strana“; správně má být pouze druhý uvedený odkaz.

Dále na téže straně překlep v heslu elfové: „původně z germnánské mytologie“; má být „germánské“.

Strana 496: překlep v hesle haiku: „Japonský druh krátké poezie, obvykle s přírodní tématikou.“ Má být „tematikou“.

Strana 505: překlep v hesle restaurace U Lesního elfa: „Tématická restaurace v Démonicích, kde obsluhují číšníci v kostýmech elfů“; má být „Tematická“.

Strana 506: překlep v heslu Silmarillion: „Dílo J. .R. R. Tolkiena.“ Má být „Dílo J. R. R. Tolkiena.“

Dále překlep v heslu slide: „Melanie Navrátil ji naučila Moji vinnou réva“; má být „Moji vinnou révu“.

Dále chyba v heslu Absurdní strana: odkaz „viz AS,“ tam nepatří.

Strana 507: překlep v heslu tajné místo: „„tajném místě“ místě ví jen ony“, má být „„tajném místě“ ví jen ony“.

Strana 508: přebytečné čárky v heslu vánoční stromeček: „Podobný strom, umístěný na veřejnosti, se označuje jako „vánoční strom“.“ Má být „strom umístěný na veřejnosti se“.

Strana 509: chyba v heslu zastávka Kerhelník: „viz Kerhelník, 39“. Číslo stránky 39 je třeba přepsat k heslu Kerhelník na stranu 498.

Falešná hlášení

Strana 348: V horní části stránky: „Psy a kočky je navíc dovoleno přepravovat i bez schrány, ale v takovém případě musejí mít vlastní přenosnou jízdenku (nepřenosné jízdenky pro zvířata nejsou vydávány) pro danou vozovou třídu, musejí být přepravována s náhubkem a na vodítku, které je cestující povinna po celou dobu přepravy držet.“

Vysvětlení: V tomto případě se mluvčí rozhodla přejít z původního označení „psy a kočky“, se kterým se shoduje ještě slovo „musejí“, na označení „zvířata“, což může udělat, přestože použila dané označení jen uvnitř závorky.

errata_svazku_serialu_ester_krejci.txt · Poslední úprava: 08. January 2022(09:52:12) autor: Singularis