Ústřední rozcestník seriálu Ester Krejčí

O Singularidě/ovi / Kontakt

Kontakt a internetová stopa

Pište mi, prosím, na e-mail:

singularis@volny.cz

Působím na Wikipedii (ne moc aktivně), na GitHubu (zejména projekt Linux: Kniha kouzel) a na Psancích. Profil mám také na Databázi knih, kde můžete rovněž najít moje vydané knihy. Nově mám také profil na federované sociální síti Mastodon.

Pokud hledáte kontakt na casa.de.locos, zkuste její profil na Psancích.cz. Hledáte-li kontakt na Amelii M., navštivte její stránky Victi Vicimus.

Charakter a názory

Videoklip k písni Briana Kenta I'll Find a Way mě inspiroval k tomu napsat svoje cha­rak­terové vlast­nosti, které považuji za nej­silnější, na tričko: opatrnost, skromnost, pře­mýš­livost, ohledu­plnost, to­le­ran­tnost, spo­leh­livost, zása­dovost, upřímnost.

Nejraději přemýšlím nad věcmi, které mi připadají důležité (např. pocity), komunikuji o nich s lidmi, kteří mi rozumí, procházím se, cestuji vlakem, nakupuji (zejména spotřební zboží) a sleduji svoje nejoblíbenější seriály a filmy. Rád/a se také věnuji literární tvorbě, zajímám se o psy­cho­lo­gii, čtu svoje oblíbené knihy nebo se věnuji veřejné hromadné dopravě. Ve sku­teč­nosti ale obvykle většinu času prosedím u počítače (jako většina programátorů).

Témata, o která se zajímám, se často mění, ale patřívají k nim gender studies (preferuji zdroje v če­šti­ně), genderová lin­gvi­sti­katrans­gender témata. Spíše z praktických důvodů se také zabývám počítačovou gra­fi­kou, web­designem, foto­gra­fováním, fo­to­mon­tážemi, typo­grafií a okrajově marketingem.

Moje nejoblíbenější barvy jsou fialová, tyrkysováčerná.

Z přírody mám nejsilnější vztah ke kryptomerii japonské, hlemýždi zahradnímu, řekámlesům.

Jako svoje životní hesla bych označil/a následující citáty:

Mám rád/a porozumění (z obou stran), logiku, stromy a lesy (na pohled i na dotek); řeky a koleje (jen na pohled); veřejnou hromadnou dopravu, humanitní i přírodní vědy a vědění vůbec. Rád/a dávám a přijímám dárky. (Ale jen ty, které mají důvod a se kterými souhlasím; takové jako např. reklamní letáky rozdávané na ulici naopak zásadně odmítám.)

Deptá mě lež, neupřímnost, komunikace v náznacích (protože náznakům či neexplicitním metaforám často nerozumím) a nejistota. Také mě deptá, když se někdo urazí.

Nemám také rád/a genderovou či rasovou segregaci, přechylování substantiv k vyjádření genderu, neoprávněné násilí (zvlášť fyzické), osobní automobily či motocykly (s jednou výjimkou, kterou znají jen moji přátelé). Také nemám rád/a moderní odhlučněné klimatizované vlakové jednotky, kde nemám takový kontakt s okolním prostředím.

Snažím se vyhýbat pití alkoholu, cestování osobním automobilem, kouření a vulgárním slovům.

Život

Narodil/a jsem se v roce 1986, roce jaderné havárie v Černobylu a premiéry filmu Momo. Vystudoval/a jsem (částečně) základní školu na náměstí Míru v Brně, šestileté gymnázium a po maturitě Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

V současnosti se živím jako programátor. Bydlím ve Šlapanicích a jsem vysoký/á 170 cm.

Můj vztah k EDDR

Eichlerská dopravně demokratická republika (EDDR) je fiktivní země, kterou jsem zřejmě objevil/a, jak soudím podle toho, že o ní přede mnou ještě nikdo nepsal (alespoň ne pod tímto názvem). Po mnoho let mě trápila otázka, jak ostatním vysvětlit způsob, jakým jsem s ní v kontaktu a jak se dozvídám, co se v ní odehrálo, někdy i detaily soukromých životů, které ani tam nejsou veřejně známy. Za tu dobu jsem vymyslel/a několik vysvětlení, ale nejupřímnější a nejpřesnější mi připadá, že jde o jakési „vzpomínky“. Je velmi naivní myslet si, že všechno, co si člověk pamatuje, se skutečně stalo a že všechno, co se člověku stalo, si on pamatuje. (Mimochodem, ještě mnohem naivnější je myslet si totéž o vodě.) Některé vzpomínky jsou fiktivní, podobně jako např. sny.

Poprvé jsem se s EDDR setkal/a při psaní slohové práce na základní škole. Tehdy se mi vybavila nezřetelná představa nádraží ve Lžícově pod Černými horami. Bylo v záhybu na úpatí kopce, ale ještě nebylo elektrifikované a vzpomínal/a jsem si, že v tom názvu se píše velké H, protože Černé Hory jsou nedaleké sídliště. Později jsem dalším „vzpomínáním“ zjistil/a, že Černé hory nejsou sídliště, jen pohoří, a tedy se v názvu Lžícov pod Černými horami píše h malé. Moje vzpomínky bývají někdy nejasné a protiřečí si a vzpomínky fiktivní ještě podstatně víc než vzpomínky založené na reálné zkušenosti. Proto jsem se při jejich konkretizaci a domýšlení držel/a všeho, co mám rád/a, zejména logiky, odborných znalostí, víry a pochybností. Jen místy, kde všechny dostupné informační zdroje selhaly, jsem si něco málo svévolně vykonstruoval/a. Taková místa výsledného díla však považuji za nezbytné chyby.

Zajímalo by mě, zda na EDDR mohou podobným způsobem „vzpomínat“ i ostatní. Na jedné straně mě láká názor, že EDDR existuje jako platónská idea, zatímco moje fiktivní vzpomínky jsou jen jejím zjednodušeným a zkresleným zpodobněním. (Jako stíny předmětů vržené ohněm v Podobenství o jeskyni.) To by znamenalo, že i ostatní mohou na určitou zkreslenou představu EDDR vzpomínat. Na druhou stranu ale nevěřím, že by taková idea existovala objektivně. Pravděpodobnější mi připadá, že by šlo o pouhou podobnost mezi vzpomínkami. Pak by na EDDR mohli vzpomínat jen lidé, kteří mají podobné vzpomínky jako já, což mi nezní moc příznivě, přestože jsem si jistý/á, že takoví lidé na světě jsou (nebo alespoň v budoucnu budou, doufám...).

Protože seriál Ester Krejčí byl značně motivován a inspirován seriálem Daria, svádí to k názoru, že prezident Antonín Bernard Cyril Doprava Eichler je příbuzný Glenna Eichlera, jednoho z hlavních tvůrců seriálu Daria, případně že jsem snad po Glennu Eichlerovi prezidenta Eichlera záměrně pojmenoval/a. Celé jméno prezidenta Eichlera jsem ale znal/a již mnohem dříve, než jsem dostal/a příležitost soustavně zhlédnout Dariu a stát se jejím fanouškem. Zřetelně si pamatuji, že na příjmení Eichler jsem původně přišel/a tak, že jsem procházel/a seznam 1 500 nejběžnějších českých příjmení v Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost a příjmení Eichler mě mezi ostatními upoutalo. (Nachází se tam mezi příjmeními Dytrich a Eliáš.) Brzy jsem pak dospěl/a k závěru, že jde o příjmení prezidenta země, ze které pochází většina mých fiktivních vzpomínek. Toto vysvětlení je mnohem blíže pravdě než souvislost s Glennem Eichlerem, přestože zní mnohem absurdněji. Pokud vám však na pravdě nezáleží, připadlo by mi zajímavé, kdyby byl prezident Eichler např. příbuzným Stanislava Eichlera, který byl právě v letech 2008 až 2012 hejtmanem od EDDR nedalekého Libereckého kraje. Ale do takových spekulací o žijících nefiktivních osobách se raději nebudu pouštět.

Jméno Singularis

Jméno Singularis pochází z latinského slova singularis, přídavného jména, které znamená ojedinělý či vzácný a má stejný tvar v nominativu mužského i ženského rodu (ve středním rodě zní „singulare“), ale je také inspirováno jménem asyrské královny Semiramis, známé le­gen­dár­ními visutými zahradami. Tento pseu­do­nym jsem si zvolil/a, protože vyjadřuje, jak se již od studia na gymnáziu cítím ve společnosti. Většině lidí ojedinělost evokuje silné emoce. V dnešní době je zvykem ji adorovat, ale stejně výrazně je možno ji odsuzovat. Já ji však vnímám jen jako fakt, který mi byl dán okolím, tak jako jméno není ima­nen­tní vlast­ností osoby, ale pouze jejím určením ve společnosti.

Jméno Singularis lze číst latinsky (s dlouhým a) nebo po­češ­těně (s krátkým a), píše se však vždy s krátkým a. Já dávám přednost po­češ­těné výslovnosti. Skloňovat jej můžeme čtyřmi způsoby: 1 – jako Artemidu, 2 – neskloňovat, 3 – jako Parida, 4 – jako Vangelise.

 (ta)(ten)
 1234
1. pádSingularisSingularisSingularisSingularis
2. pádSingularidySingularisSingularidaSingularise
3. pádSingulariděSingularisSingularidoviSingularisi/-ovi
4. pádSingulariduSingularisSingularidaSingularise
5. pádSingularis/-idoSingularisSingularideSingularisi
6. pádSingulariděSingularisSingularidoviSingularisi/-ovi
7. pádSingularidouSingularisSingularidemSingularisem

Moje literární tvorba

Píšu převážně delší, důkladně promyšlená díla (ve srovnání s průměrným uživatelem literárního serveru), ale nevyhýbám se ani experimentům. Poezii většinou nerozumím, ale respektuji cítění těch, kdo jí rozumí. Moji tvorbu nejvíc ovlivnili J. R. R. Tolkien, Richard P. FeynmanAlan Alexander Milne; viz Díla, která ovlivnila moji představu o literatuře.

Moji tvorbu lze zhruba rozdělit do těchto okruhů:

  1. eichlerská tvorba – Příběhy (povídky, romány, scénáře) zasazené do Eichlerské dopravně demokratické republiky, podložené její proklamovaně bezgenderovou kulturou nebo vysvětlující její historii.
  2. parodie, pocty a napodobeniny – Díla založená na dílech jiných autorů s cílem je parodovat, poctít či napodobit.
  3. pro pobavení – Originální díla nevážná či blbůstky, napsané pro pobavení čtenáře.
  4. myšlenky – Eseje, úvahy, myšlenky a náměty k zamyšlení.
  5. díla kvazisurrealistická – Hry s jazykem, kde záleží na slovech a jejich významu či pocitu, který vyvolávají, spíše než na logice či významu celého textu.
  6. experimenty – Díla netypická, abnormální, vytvořená s cílem zjistit něco o procesu jejich četby a vnímání spíše než něco sdělit.
  7. ostatní – Různá ostatní díla, která nezapadají do žádné z ostatních uvedených kategorií. Díla vyšší i nižší umělecké hodnoty.
  8. díla nepovedená – Díla nízké hodnoty, která nesplnila svůj záměr a nestojí za to je číst.

Oblíbené knihy, seriály, filmy a hudba

Ačkoliv pochybuji o užitečnosti těchto seznamů pro kohokoliv kromě mě, protože jsou už z velké části neaktuální a v čase se dál mění, uvádím je tu. Moje nejoblíbenější knihy při psaní scénářů seriálu Ester Krejčí byly:

1.J. R. R. TolkienList od Nimrala (z knihy List od Nimrala a jiné příběhy)
2.Borjana DodovaInverzní kyvadlo
3.Jane AustenRozum a cit
4.J. R. R. TolkienSilmarillion
5.A. A. MilneMedvídek Pú
6.Patrick RothfussHudba ticha
7.Umberto EcoŠest procházek literárními lesy
8.Šin'iči HošiOčekávání
9.Virginia WoolfVlastní pokoj
10.Leo RostenPan Kaplan má stále třídu rád
11.Terry PratchettPrůvodce po Zeměploše
12.Zygmunt BaumanSociologie pro každý den
13.Terry EagletonÚvod do literární teorie
14.Louisa May AlcottMalé ženy
15.Andrzej SapkowskiKrev elfů (jen 7. kapitola)
16.Jízdní řády IDS JmK
17.Shel SilversteinJen jestli si nevymejšlíš
18.Oscar WildeStrašidlo cantervillské

Kromě nich musím také zvlášt pochválit knihu LaTeX – kompletní průvodce od Helmuta Kopky a Patricka W. Dalyho. (ISBN 80-7226-973-9) Tu jsem používal/a po celou dobu psaní scénářů tak intenzivně, až se z ní začaly trhat listy a odlepovat fólie. A nikde jinde (ani na internetu) jsem nenašel/a nic tak praktického, přehledného a uceleného o tomto tématu. (Až na skripta Lenky Lomtatidze a Romana Plcha „Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky“, která Kompletního průvodce překonala jen v oblasti sazby grafiky.) Děkuji.

Také jsem velmi intenzivně a s potěšením využíval/a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ISBN 80-200-0493-9) a méně také Nový akademický slovník cizích slov (ISBN 978-80-200-1415-3).

Moje nejoblíbenější seriály byly:

1.Daria
2.NANA
3.Shirobako
4.Star Trek: Enterprise
5.Gumídci
6.The Maxx
7.Star Trek (TOS)
8.Phineas a Ferb
9.Nová dobrodružství Medvídka Pú
10.Gilmorova děvčata
11.One-Punch Man (jen 1. až 4. díl)
12.Sanitka
13.Yokohama kaidashi kikō
14.Jistě, pane ministře
15.Jistě, pane premiére
16.Star Trek: The Animated Series

A moje nejoblíbenější filmy byly:

1.Mary a Max (2009)
2.Rozum a cit (1995)
3.Arete hime („Princezna Arete“) (2001)
4.Temple Grandinová (2010)
5.Divá Bára (1949)
6.Dvanáct rozhněvaných mužů (1957)
7.Ranhojič (2013)
8.Byl jsem mladistvým intelektuálem (1999)
9.Já, Olga Hepnarová (2016)
10.Princezna Mononoke (1997)
11.Cesta do fantazie (2001)
12.Naušika z Větrného údolí (1984)
13.Is It Fall Yet? (2000)
14.Is It College Yet? (2002)
15.Nana (2005)
16.Nana 2 (2006)
17.Forrest Gump (1994)
18.Brave New World (1998)
19.Nepřítel lidu (1985)
20.Otec prasátek (2006)
21.O myších a lidech (1992)
22.Poslední mohykán (1947)
23.Princezna se zlatou hvězdou (1959)
24.Malé ženy (jen první část) (1994)
25.Harvie Krumpet (2003)
26.Konference ve Wannasee (2001)
27.Svět patří nám (1937)
28.Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994)
29.Český sen (2004)
30.Orlando (1992)
31.Poslední upír (1993)
32.Stalker (1979)
33.Vesnice (2004)
34.Zkrocení zlé ženy (1967)
35.Harry Potter a vězeň z Azkabanu (2004)

Oblíbenou hudbu neuveřejňuji, protože mi připadne příliš osobní.