Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nevlastni_odvozene_dilo

Nevlastní odvozené dílo

Tato stránka není právní rada a je poskytována bez záruky. Vyjadřuje Singularidino přání, ale splnění zde uvedených pokynů vás nemusí ochránit před právními nároky třetích stran nebo soudními spory. Splnění uvedených pokynů také není jediným správným způsobem, jak vyhovět požadavkům licence k seriálu Ester Krejčí.

V případě, že spojujete obsah seriálu Ester Krejčí s jakýmkoliv obsahem, který je chráněný autorským právem a nepodléhá rozumně kompatibilní licenci, připojte prosím k vašemu dílu jeden z těchto textů (doplňte údaje v hranatých závorkách, a pokud přebíráte i něco jiného než jen postavy, přeformulujte texty tak, aby odpovídaly vašemu případu):

Minimálně:

Založeno na „Ester Krejčí“ od „Singularis“ / CC BY-SA 3.0 CZ. Upravila [vaše jméno či pseudonym] a svůj podíl na díle poskytuje pod CC BY-SA 3.0 CZ. Upozornění: Toto dílo je fan fikce uživající [jména postav s uvedením autora a díla]. Nevlastním žádná práva na tyto postavy třetích stran a nedělám si na ně nároky. Uvedená licence se na ně nevztahuje, pokud to neprohlásí oprávnění držitelé práv. Postavy třetích stran používám pouze pro zábavu mimo oficiální kánon a nehodlám z toho mít přímý ani nepřímý materiální prospěch.

Optimálně:

Toto dílo „[název vašeho díla]“ je fan fikce sestávající z těchto tří složek:

1) Obsahuje [jména postav s uvedením autora a díla], k nimž nevlastním žádná práva a nedělám si na ně žádné nároky. Používám je pouze pro zábavu mimo oficiální kánon, způsobem běžným u fan fikcí a nehodlám z toho mít přímý ani nepřímý materiální prospěch.

2) Je založeno na díle „Ester Krejčí“, jehož autorem je „Singularis“ a podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko ‹https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz›.

3) V díle je obsažen také můj vlastní autorský podíl, který poskytuji pod podmínkami licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko ‹https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz›. Jako autora uveďte: „[vaše jméno či pseudonym]“. Výslovně upozorňuji, že k šíření či použití díla podle této licence je nutné vypořádat také práva ostatních držitelů práv.

Doplněný příklad

Toto dílo „Bradavický Jedi“ je fan fikce sestávající z těchto tří složek:

1) Obsahuje postavy Harryho Pottera a Severuse Snapea ze série „Harry Potter“ od J. K. Rowling a postavu Darth Vadera ze série „Hvězdné války“ od George Lucase, k nimž nevlastním žádná práva a nedělám si na ně žádné nároky. Používám je pouze pro zábavu mimo oficiální kánon, způsobem běžným u fan fikcí a nehodlám z toho mít přímý ani nepřímý materiální prospěch.

2) Je založeno na díle „Ester Krejčí“, jehož autorem je „Singularis“ a podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko ‹https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz›.

3) V díle je obsažen také můj vlastní autorský podíl, který poskytuji pod podmínkami licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko ‹https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz›. Jako autora uveďte: „Jan Novák“. Výslovně upozorňuji, že k šíření či použití díla podle této licence je nutné vypořádat také práva ostatních držitelů práv.

Tip

  • Pokud si nepamatujete jméno autora nebo název díla nebo si nejste jisté/jistí, můžete se je pokusit vyhledat na Wikipedii.

Zpět na Jak správně navazovat na seriál Ester Krejčí.

nevlastni_odvozene_dilo.txt · Poslední úprava: 12. February 2021(12:21:33) autor: Singularis